Witamy

SCHÖNOX® jest międzynarodową marką i utrzymuje wiodącą pozycję na wielu europejskich rynkach z kompletnym asortymentem klejów dla budow-nictwa, do instalowania plytek ceramicznych, parkietu i wszystkich rodzajów okladzin podlogowych. Znak towarowy SCHÖNOX, z jego unikalnymi rozwiązaniami problemu i systemami produktu jest utworzony dla profe-sjonalnych wykonawców i jest rozprowadzany przez wyspecjalizo-wanych dystrybutorów. 

Witamy

Nowości 

Akzo Nobel sprzedaje Wydział klejów budowlanych spółce Sika AG za 260 milionów EUR

Spółka Akzo Nobel oznajmiła, że otrzymała wiążącą ofertę od spółki Sika AG dotyczącą nabycia jej Wydziału klejów budowlanych za... 

Nowa linia produktów SCHÖNOX ZM

Silna trójka na wszystkie sytuacje.